Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

E-mail

Ερωτήσεις/επιπρόσθετη ενημέρωση

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 2nd floor 127566 Moscow, Russia

Tel.: +7 495 7084809; Tel./Fax: +7 495 7084810

e-mail: hcc@mail.ru, info@hecucenter.ru, www.hecucenter.ru, www.hecucenter.ru

Hellenic.cultural.center